Implantati - ni dan bez zuba!

Na implantate kao najbolje rešenje za nadoknadu izgubljenog zuba dugo se čekalo. Kada je tehnologija implantata usavršena, problem za sve zahtevnije pacijente postalo je vreme čekanja da se na nosač implantata postavi kruna. Danas se sve češće u vidljivoj regiji koriste imedijatna opterećenja. Tada se odmah po ugradnji na implantat se postavlja privremena kruna koje se kroz nekoliko nedelja zamenjuje trajnim nadoknadama.

dentalni implantati

Nakon što se postave trajne nadoknade na implantate, pacijenti nastavljaju sa redovnim kontrolama. Implantati su biološki, estetski i funkcionalno najbliži prirodnom zubu, što ga svrstava u prvu indikaciju rešavanja problema krezubosti i bezubosti.

Ugradnja zubnih implantata

U prilogu su primeri dva pacijenta gde su problemi nedostatka zuba nadomešteni implantatima i bezmetalnim krunicama .

Stomatološka ordinacija Dr Jovan Cabunac© 2019. Sva prava zadržana.
+381 11 334 88 18; +381 60 334 88 18; ordinacijacabunac@yahoo.com
Ponedeljak i petak: 12:00-20:00;
Utorak i četvrtak: 13:00-21:00;
Sreda: 09:00-17:00

"Stomatološka ordinacija Dr Jovan Cabunac" u potpunosti polaže pravo na fotografije i tekstualni sadržaj.
Zabranjeno neovlašćeno korišćenje, kopiranje i svaka vrsta zloupotrebe.
Politika privatnosti