+381 (0) 11 3348818, +381 (0) 60 3348818 ordinacijacabunac@yahoo.com
ponedeljak i petak: 12-20h, sreda: 09-17h, utorak i četvrtak: 13-21h

Dr sci. Tatjana Savić – Stanković

Dr Tatjana Savić-Stanković
Dr Tatjana Savić-Stanković je diplomirala na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2000. godine, gde je 2005 godine položila i specijalistički ispit iz oblasti Bolesti zuba i endodoncije.

Na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, 2008 godine brani Magistarsku tezu pod naslovom: „Efekti preparata različitih koncentracija za beljenje zuba„ i stiče naziv Magistra stomatoloških nauka.

Doktorsku tezu pod naslovom: „Ispitivanje trikalcijum silikatnog cementa (Biodentin) u funkciji dentinskog zamenika ispod kompozitnih ispuna na bočnim zubima“ brani 2014 godine i stiče naziv Doktora stomatoloških nauka.

Zaposlena je kao Asistent na Klinici za Bolesti Zuba, Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 2001. na nastavnom predmetu Bolesti zuba pretklinika, Restaurativna odontologija, Pretklinička endodoncija, Endodoncija i rekonstrukcija endodontski lečenih zuba gde aktivno učestvuje u edukativnom,naučno-istraživačkom radu i izvođenju praktične nastave sa studentima osnovnih studija. Dr Savić Stanković se bavi ispitivanjem fizičkih, estetskih i bioloških osobina komercijalnih i eksperimentalnih materijalakoji se koriste u rekonstrukciji dentina kod dubokih kaviteta. Predavač je i instruktor na radionicama i “hands-on” kursevima iz oblasti beljenja zuba.

Dr Savić Stanković je na domaćim i međunarodnim kongresima stomatologa do sada prezentovala više od dvadeset naučnih radova. Publikovala je četri rada u časopisu nacionalnog značaja, poglavlje u jednoj naučnoj monografiji i tri rada u karentiranim međunarodnim časopisima. Do sada je učestvovala kao predavač u jedanaest programa kontinuirane edukacije u okviru kojih je održala dvadeset pet predavanja i bila instruktor na međunarodnim kursevima.Član je istraživačke grupe DentalNet koja okuplja naučnike, lekare i studente koji dele slična interesovanja i žele da unaprede stomatologiju.

Član je:

 • Sekcije za endodonciju SLD-a,
 • Sekcije za bolesti usta i zuba SLD-a,
 • Udruženja endodontista Srbije,
 • International Association for Dental Research (IADR)
 • Academy of Dental Materials (ADM)
 • European Society of Endodontology (ESE)
 • Balkan Stomatological Society (BaSS)
 • Serbian Medical Association (SLD)

Najčitanije

 • Fasete
 • Bezmetalna keramika
 • Gummy smile
 • Kompozitni ispuni
 • Dentalni implant
Zakažite termin