+381 (0) 11 3348818, +381 (0) 60 3348818 ordinacijacabunac@yahoo.com
ponedeljak i petak: 12-20h, sreda: 09-17h, utorak i četvrtak: 13-21h

Dr Željka Cabunac

Dr Željka Cabunac
Dr spec. Željka Cabunac diplomirala je 1997.god. na Stomatološkom fakultetu-Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje doktor stomatologije. Od 2001.god., posle sertifikovanja za upotrebu hijaluronske kiseline dr Cabunac u svakodnevnoj stomatološkoj praksi koristi hijaluronsku kiselinu zbog kompletne estetske rehabilitacije orofacijalne regije. Specijalizaciju iz ortodoncije završava 2006.god. na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Od 2006.god. poseduje licencu za lipolizu od Globalhealth-Lipolysis Network-Amsterdam. Specijalizaciju iz Antiejdžing medicine završava 2009.god. u Parizu na Evropskom institutu za naučni antiejdžing.

Poseduje ‘Masters to Masters’ diplomu za aplikaciju hijaluronske kiseline i zvanje internacionalnog Restylanovog edukatora (2009). Radi na kontinuiranom profesionalnom usavršavanju doktora medicine i stomatologije u oblasti aplikacije hijaluronske kiseline kroz brojna predavanja i edukacije.

Dr prof. Vojislav Leković, profesor Stomatološkog fakulteta u Beogradu, i dr Ž. Cabunac, kao glavni edukator , nosioci su programa kontinuirane edukacije `Anti-aging u stomatologiji` za upotrebu hijaluronske kiseline u rehabilitaciji orofacijalne regije na Klinici za oralnu medicinu i parodontologiju Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Prva edukacija održana je 30. oktobra 2010.godine. Tokom 2011. biće organizovane četiri akreditovane edukacije.

Na Svetskom anti-ejdžing kongresu u Monte Karlu u martu 2011. na Restylanovoj Akademiji dr Željka Cabunac je prezentovala svoju novu, u svetu originalnu tehniku 5VP (five vital points) za ubrizgavanje vitala sa kanilom.

U Parizu 20.maja 2011. Dr Cabunac je zajedno sa Dr Saltijem iz Italije vodila Restylane akademiju koja je namenjena usavršavanju doktora koji već dugo rade sa Restylane spektrom filera na bazi hijaluronske kiseline.

Članstvo u međunarodnim asocijacijama:

  • European Society of Cosmetic Dentistry
  • Member of the World Society of Anti-Aging Medicine
  • Udruženje ortodonata Srbije
  • Network Globalhealth Lipolysis

Najčitanije

  • Fasete
  • Bezmetalna keramika
  • Gummy smile
  • Kompozitni ispuni
  • Dentalni implant
Zakažite termin