dr Jovan Cabunac

Dr Jovan Cabunac je diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 1997. godine. Osniva stomatološku ordinaciju „dr Jovan Cabunac“ koja i danas, veoma uspešno, vodi brigu o pacijentima. Na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, 2005. godine, završava specijalizaciju iz stomatološke protetike. Nakon toga odlazi na akademsku specijalizaciju iz oblasti implantologije koju završava 2009. godine na Stomatološkom fakultetu u Pančevu. Predavač je i instruktor na radionicama i „hands-on“ kursevima iz oblasti lasera u stomatologiji i restaurativne estetske stomatologije (kompozitne fasete – veniri). Klinička interesovana dr Jovan Cabunac je usmerio na estetsku stomatologiju, odnosno venire, restaurativne materijale, protetsku rehabilitaciju pacijenata, kao i implantologiju. Trenutno je u završnoj fazi doktorskih studija iz oblasti restaurativne estetske stomatologije.

Članstvo u međunarodnim stomatološkim asocijacijama:

  • ESCD (European Society of Cosmetic Dentistry) od 2006.
  • ADA (American Dental Asociation) od 2006.
  • WOSAAM (World Society of Anti-Aging Medicine) od 2007.
  • u 2009. imao više obuka u USA za upotrebu lasera u stomatološke svrhe.
  • Predavač na kongresima u Srbiji ( Novi Sad, Zrenjanin) i Hrvatskoj ( hvar kongres 2010 ).

Najčitanije

Stomatološka ordinacija Dr Jovan Cabunac© 2019. Sva prava zadržana.
+381 11 334 88 18; +381 60 334 88 18; ordinacijacabunac@yahoo.com
Ponedeljak i petak: 12:00-20:00;
Utorak i četvrtak: 13:00-21:00;
Sreda: 09:00-17:00

"Stomatološka ordinacija Dr Jovan Cabunac" u potpunosti polaže pravo na fotografije i tekstualni sadržaj.
Zabranjeno neovlašćeno korišćenje, kopiranje i svaka vrsta zloupotrebe.
Politika privatnosti