+381 (0) 11 3348818, +381 (0) 60 3348818 ordinacijacabunac@yahoo.com
ponedeljak i petak: 12-20h, sreda: 09-17h, utorak i četvrtak: 13-21h

Adhezivni mostovi

Adhezivni mostovi predstavljaju protetsku nadoknadu kod nedostatka jednog zuba.Spada u neinvazivne metode pošto je retencija na zubima do bezubog polja nalik manjoj preparaciji za plombu. Daje odličan estetski učinak i zadovoljava potpuno funkciju govora. Radi postojanosti nadoknade osoba sa adhezivnim mostom mora izključiti loše navike: odgrizanje hrane, grickanje noktiju, predmeta, škripanje zubima…

Indikovani su:

  • kod osoba mlađih od 18 godina pošto nije završen rast i razvoj vilica
  • kada iz anatomskih razloga ne postoji mogućnost ugradnje implantata
  • kod mladih osoba čiji su zubi pored bezubog polja zdravi, intaktni
  • kada je neophodno sačuvati veličinu bezubog prostora (čuvar prostora)

Preduslovi za izradu adhezivnog mosta:

  • dobra oralna higijena
  • da su nosači (zubi oko bezubog polja) čvrsti u kosti (bez znakova labavljenja)
  • da nema parafunkcija zgloba i poremećaja u zagrižaju

Materijali od kojih se mogu izrađivati su:

  • kompozitni materijal sa osnovom od fiber vlakana (direktno u ustima)
  • bezmetalna keramika (u zubnoj tehnici)