Marionetske linije

Pozicija i veličina brade imaju veoma važnu ulogu u estetici lica.
Retroponirana (zabačena) i mala brada može da se iskoriguje hijaluronima koji se koriste za velike augmentacije tkiva. 

Ubrizgavanjem hijaluronske kiselina (Restylane Sub-Q) vrši se estetska korekcija brade.
Moguće je postići harmonizaciju izgleda (an fas i iz prof ila).

Marionetske linije
Pre
Marionetske linije
Posle
Marionetske linije preMarionetske linije posle
Marionetske linije preMarionetske linije posle