Povećanje usana

Hijaluronskim filerima povećava se volumen usana i rešavaju se asimetrije. Hijaluronom se postiže potpuna prirodnost. Čak i povećanja većeg
stepena deluju prirodno, naravno, ako je ispoštovan najvažniji princip-mera.

povecanje usanapovecanje usana posle
Povećanje usana prePovećanje usana posle
Povećanje usana prePovećanje usana posle
povecanje usana prePovećanje usana posle