+381 (0) 11 3348818, +381 (0) 60 3348818 ordinacijacabunac@yahoo.com
ponedeljak i petak: 12-20h, sreda: 09-17h, utorak i četvrtak: 13-21h

Pacijenti sa progenijom imaju specifičan izgled profila lica – dominira isturena brada, a gornja usna je najčešće uvučena (retroponirana).

Povećanje gornje usne hijaluronom omogućava da se postigne bolji izgled lica an fas i u profilu.

Progenija pre

Progenija pre

progenija posle

Progenija posle