KRUNICE I MOSTOVI

Ovakva vrsta nadoknade je indikovana kod nedostatka jednog ili više zuba ili kada su zubi oštećeni velikim karijesnim lezijama, plombama, frakturama kao i kod izrazito narušene estetike.

Metakeramička krunica ili most je protetska fiksna nadoknada kojom se obezbeđuje zadovoljavajuća estetika, čvrstoća i trajnost.

Za izradu krunice i mostova neophodno je da zub ili zubi koji su predviđeni za nosače budu zdravi ili adekvatno zbrinuti – izlečeni (konzervativno plombama ili lečenjem ili hirurški).

Kada se nadoknađuje jedan ili više izvađenih zuba, uslov za most jeste da do tog bezubog polja postoji zub sa svake strane ili implantat.

Osnovu metalo keramičke nadoknade čine metalne legure.
Na metalnu osnovu odnosno leguru vrši se sinterovanje keramičkog materijala u tehnici. Tokom ove faze u ordinaciji se rade probe radi uspostavljanja potpunih funkcionalnih i estetskih zahteva.

Stomatološka ordinacija Dr Jovan Cabunac© 2019. Sva prava zadržana.
+381 11 334 88 18; +381 60 334 88 18; ordinacijacabunac@yahoo.com
Ponedeljak i petak: 12:00-20:00;
Utorak i četvrtak: 13:00-21:00;
Sreda: 09:00-17:00

"Stomatološka ordinacija Dr Jovan Cabunac" u potpunosti polaže pravo na fotografije i tekstualni sadržaj.
Zabranjeno neovlašćeno korišćenje, kopiranje i svaka vrsta zloupotrebe.
Politika privatnosti